بهجان تنها یک روستا نیست، بلکه وطنی ترک ناشدنی است.بهجان دوستت دارم

واژه نامه شماره ۵

ردیف

واژه

تلفظ

معنی

1

مقراز

Meghraz

قیچی

2

مل جر

Mol jer

کشیدن لباس در دعوا

3

دایاق

Dayagh

تکیه دادن تفنگ

4

تر خوردن

Tor khordan

غلطیدن به پایین

5

کلفرده

Kalferde

حرف نامربوط

6

کو نشستن

Kou neshastan

خیز برداشتن

7

جوغن

Jooghan

وسیله ای برای کوبیدن

8

الوک

Alook

بادام کوهی

9

ارخلق

Arkhologh

جلیقه

10

تندار

Tandar

کارخانه قالی دستی

11

چله

Choleh

جای آتش

12

لچک

Lachak

روسری، چارقد

13

روسری

Rooseri

چارقد

14

ددمو

Dodomoo

دختر عمو

15

کرکیت

Karkit

وسیله بافتن قالی دستی

16

بر زدن

Bor zadan

رد شدن

17

همروس

Homoroos

دو عروس در یک خانواده

 نویسنده : ابوالفضل پاسالاری
تاریخ : 21 تیر 1390