بهجان تنها یک روستا نیست، بلکه وطنی ترک ناشدنی است.بهجان دوستت دارم

واژه نامه شماره 4

ردیف

واژه

تلفظ

معنی

1

عیش

Eysh

عروسی

2

گر

Ger

بهانه

3

چلکون

Chelkoon

سنگ دونی

4

تیپا

Tippa

راه دور

5

روزین

Roozin

روزی ، رزق

6

چیلته *

Chilteh

چوب کوچک

7

چولوسک

Chooloosk

چوب آتشین

8

گندله

Gondeleh

بزرگ

9

هردلی

Hordili

هیچی نفهم

10

شرطین

Shartin

کاسه

11

لیهشور

Layahshoor

کار خراب کن

12

لوکه

Lookeh

جیغ

13

کوپ

koop

جمع شده

 

 

*البته چوب دراندازه های مختلف اسامی مختلف دارد :

از کوچک به بزرگ :  چیلته > جرگه > چوغ > کله چوغ > کندهنویسنده : ابوالفضل پاسالاری
تاریخ : 8 تیر 1390