بهجان تنها یک روستا نیست، بلکه وطنی ترک ناشدنی است.بهجان دوستت دارم

واژه نامه شماره ۷

با سلامی دوباره ...

امروز بعد از حدود 4 ماه دوباره با چند واژه جدید اومدیم ...

امیدوارم مورد قبول واقع بشه ....
ردیف

واژه

تلفظ

معنی

1

چنگیر

Chengir

نیشگون

2

بق بق

Bogh Bogh

صدای چراغ در حال خاموش شدن

3

مری

Mori

کامل،سالم

4

هل دادن

Hal Dadan

ریختن(مایعات)

5

برجنگ

Berjeng

آفتاب تیز و سوزان

6

برچنگ

Borcheng

تاج ماکیان

7

هولکی

Houleki

با عجله

8

له

Loh

هُل دادن

9

اقضنی

Aghazzeni

با اختیار ، از عَمد

10

کپ کردن

Kop Kerdan

ریختن(جامدات)

 نویسنده : ابوالفضل پاسالاری
تاریخ : 18 دی 1390