بهجان تنها یک روستا نیست، بلکه وطنی ترک ناشدنی است.بهجان دوستت دارم

واژه نامه شماره ۶

ردیف

واژه

تلفظ

معنی

1

کش و واکش

Kash o vakash

کشیدن به این طرف آن طرف

2

بوی

Boy

کلمه تعجب

3

به تمرگ

Beh tamarg

نشستن اجباری

4

پا تمرگ

Pa tamarg

بلند شدن اجباری

5

تشکه

Teshkeh

حشره ی بیماری ماکیان

6

چک و چیل

Chack o chil

لب و دهان

7

چنگ

Cheng

نوک

8

دوری

doury

شبیه به بشقاب

9

لت

Let

نصف

10

لته پهلو

Leteh pahloo

سرماخوردگی

11

تومون

Toomoon

شلوار

12

شمه

Shemeh

رفتن ماکیان به لانه

13

کله

Ckoleh

لانه ماکیان

14

دی مارو

Dey maroo

نوعی مارمولک

15

نسار

Nesar

زمین آفتابگیر صبح

16

برافتو

Baraftou

زمین آفتابگیر بعد از ظهر

17

مارز

Marz

مخالف تعریف کردن

 نویسنده : ابوالفضل پاسالاری
تاریخ : 22 تیر 1390