بهجان تنها یک روستا نیست، بلکه وطنی ترک ناشدنی است.بهجان دوستت دارم

واژه نامه شماره 2

ردیف

واژه

تلفظ

معنی

1

کاله

kaleh

پسر خاله

2

الچک

alchak

لاف

3

فضه

fezzeh

حیاط

4

ویدن

voydan

پیدا کردن

5

همبار

hombar

آرام

6

کبدره

kabdereh

دهان دره

7

هیلو

hiloo

تاب

8

دینگو

dingo

الاکلنگ

9

پرشتک

pereshtak

قطرات ریز آب

10

آمخته

amokhteh

عادت کردن

11

مرچنه

morcheneh

مچاله

12

ملسندی

rompidan

خراب شدن

13

تپیدن

tepidan

پنهان شدن

14

دومن

dooman

پایین

 نویسنده : ابوالفضل پاسالاری
تاریخ : 5 تیر 1390